Giełda

Zawodów

Odwołana


Szanowni Państwo,
w trosce o bezpieczeństwo uczestników zaplanowana na 11 i 12 marca 2020 "Giełda zawodów" zostaje odwołana.

Plan Giełdy Zawodów

  1. NOWE TECHNOLOGIE:

Zawody: t. szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, t. telekomunikacji i monter sieci telekomunikacyjnej, t. urządzeń dźwigowych, t. teleinformatyk, t. energetyk, t. mechatronik, t. elektryk i elektryk, t. informatyk, t. elektronik i t. programista (ZS Łączności, ZS nr 22, ZS nr 40, ZSLi T nr 1, ZS nr 36, ZS nr 28, ZSEiL)

  1. FOTOGRAFIA i MULTIMEDIA

Zawody: t. reklamy, t. grafiki i poligrafii cyfrowej, t. realizacji nagłośnień, t. realizacji nagrań, t. procesów drukowania, t. księgarstwa, fotograf (ZS Fototechnicznych, Technikum Kinematograficzno-Komputerowe, ZS Poligraficznych, ZS nr 18)

  1. EKONOMIA i HANDEL

Zawody t. ekonomista, t. rachunkowości, t. logistyk, t. spedytor, t. handlowiec, sprzedawca (ZSLiE nr 1, ZS nr 3, ZS nr 12, ZS nr 5, ZS nr 7, ZS nr 35, ZS nr 4)

  1. GASTRONOMIA, HOTELARSTWO i TURYSTYKA

Zawody: t. żywienia i usług gastronomicznych, t. technologii żywności, t. usług kelnerskich, t. hotelarstwo, t. organizacji turystyki, cukiernik, kucharz (ZS Gastronomicznych, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Spożywczo-Gastronomicznych, ZS im. M. Konarskiego, ZS nr 10, ZS nr 11, ZS Stenotypii i Języków Obcych)

  1. BUDOWNICTWO

Zawody: t. budownictwa, t. renowacji elementów i architektury, t. geolog, t. geodeta, t. budowy dróg, t. inżynierii sanitarnej, t. technologii drewna, t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, t. robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (ZSABiL, ZS nr 23, CKU nr 1, ZS nr 34, ZS nr 14)

  1. TRANSPORT i MOTORYZACJA

Zawody: t. pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, lakiernik samochodowy, kierowca mechanik, t. transportu kolejowego, t. elektroenergetyk transportu szynowego, t. awionik, t. mechanik lotniczy, t. eksploatacji portów i terminali, t. lotniskowych służb operacyjnych (ZSSiL nr 1, ZSSiL nr 2, ZSSiL nr 3, ZS nr 33, ZS im. Bohaterów Narwiku, ZS im. S. Wysockiego)

  1. USŁUGI

Zawody: t. przemysłu mody, t. usług fryzjerskich, t. analityk, t. chłodnictwa i klimatyzacji, t. ortopeda, t. optyk, t. ochrony środowiska, t. ogrodnik, t. architektury wnętrz, t. weterynarii, złotnik, fryzjer (ZS nr 32, ZSOFiK nr 22, ZS nr 21, ZS nr 39, ZS nr 31)